“Bu terapiden beklentileriniz neler?”

Danışanın genel olarak beklentisi, sorunların etkisini azaltıp daha huzurlu ve mutlu bir durum oluşturmaktır. Terapist danışmada bu soru üzerinden başlayarak danışanı olayların nedenlerinden ziyade beklentiler ve hedefler oluşturmaya yönlendirir. Bu da danışana olayın etkisinden uzaklaşmayı ve kendisini sağaltıma yardım gerektiren metotları belirlemeye sevk edecektir.

 “Bu beklentilerinizin gerçekleştiği bir durumda gündelik hayatınızda neler değişir?”  

Bu soru üzerine kurulan terapi seanslarında danışan ilk soruda oluşturduğu beklentilerin gerçekleşme düzeylerini terapist ile birlikte irdeleyecek ve kendisi için en iyi çözüme kısa yoldan ulaşmış olacaktır. Çözüm odaklı kısa süreli terapi bu sorular üzerine odaklanarak danışanda bunların gerçekleşmesini sağlayacaktır.

“Bu beklentileri gerçekleştirmek uğruna atmış olduğunuz adımlar nelerdir?”

Bu soru ile amaç, danışana çözümleri kendisinin bulması gerektiği fikrini aşılamak,  bu durumdan kendi çabası ile kurtulduğunu görmesini sağlamaktır. Kendi çözüm önerileri ile hareket etmek bir danışma seansı için en önemli yapıcı işlevlerden birdir.